Akademia Oceny Wpływu Regulacji

Dnia 10 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja o dofinansowaniu projektu pn. Akademia Oceny Wpływu Regulacji nr POWR.02.16.00-00-0001/15-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i trwać będzie do 30 czerwca 2019 r. Budżet projektu wynosi 3 846.750,00 zł.