Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla Organizacji Pozarządowych

Dnia 9 października 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla Organizacji Pozarządowych nr POWR.02.16.00-00-0014/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez WISEEUROPA – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i trwać będzie do 31 lipca 2020 r. Budżet projektu wynosi 1 253 760,00 zł.