Chcemy mieć wpływ! Wysokie kompetencje partnerów społecznych i organizacji pozarządowych - kroku ku bardziej inkluzywnym procesom stanowienia prawa

Dnia 26 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Chcemy mieć wpływ! Wysokie kompetencje partnerów społecznych i organizacji pozarządowych – krok ku bardziej inkluzywnym procesom stanowienia prawa nr POWR.02.16.00-00-0017/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Federacje Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej i trwać będzie do 30 czerwca 2019 r. Budżet projektu wynosi 571 015,62 zł.