Lex pro bono communi - monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego

Dnia 18 kwietnia br. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Lex pro bono communi - monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego” nr POWR.02.16.00-00-0060/17-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Ogólnopolską Organizację Federacji Pozarządowych i trwać będzie do 30 czerwca 2020 r. Budżet projektu wynosi 686 312,50 zł.