Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła

Dnia 27 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła nr POWR.02.16.00-00-0031/16 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Związek Rzemiosła Polskiego i trwać będzie do 30 listopada 2019 r. Budżet projektu wynosi 529 500,00 zł.