Obywatelska Analiza Prawa

Dnia 21 maja br. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Obywatelska Analiza Prawa” nr POWR.02.16.00-00-0056/17-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Fundację ePaństwo i trwać będzie do 30 czerwca 2020r. Budżet projektu wynosi 529 443,75 zł.