Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa

Dnia 21 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i trwać będzie do 31 sierpnia 2019 r. Budżet projektu wynosi 960 525,00 zł.