Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa

Dnia 13 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa nr POWR.02.16.00-00-0024/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i trwać będzie do 31 maja 2019 r. Budżet projektu wynosi 838 200, 00 zł.