Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego

Dnia 26 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych Nr. POWR.02.16.00-00-0008/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS i trwać będzie do 31 sierpnia 2019 r. Budżet projektu wynosi 978 900,00 zł.