Pracownia Liderów NGO's

Dnia 13 września 2017 roku została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Pracownia Liderów NGO's” nr POWR.02.16.00-00-0018/16-01 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych i trwać będzie do 31 marca 2020 r. Budżet projektu wynosi 1 087 890,00 zł.