Profesjonalne i kompetentne kadry = skuteczne związki zawodowe

Dnia 27 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Profesjonalne i kompetentne kadry = skuteczne związki zawodowe nr POWR.02.16.00-00-0038/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Radę OPZZ Województwa Małopolskiego i trwać będzie do 30 sierpnia 2019 r. Budżet projektu wynosi 811 312,50 zł.