Prowadzenie przez NSZZ "Solidarność" działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy

Dnia 4 października 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Prowadzenie przez NSZZ "Solidarność" działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy nr POWR.02.16.00-00-0035/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez NSZZ „Solidarność” i trwać będzie do 31 października 2019 r. Budżet projektu wynosi 332 816,25 zł.