Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa

Dnia 25 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa nr POWR.02.16.00-00-0045/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez OPZZ Konfederacja Pracy i trwać będzie do 31 grudnia 2019 r. Budżet projektu wynosi 686 125, 00 zł.