Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds. stanowienia prawa

Dnia 27 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds. stanowienia prawa nr POWR.02.16.00-00-0016/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Pracownię Pozarządową i trwać będzie do 31 maja 2019 r. Budżet projektu wynosi 798 546, 25 zł.