Administracja dla repatriantów – wspólnie stworzymy lepsze prawo

Dnia 9 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja o dofinansowaniu projektu pn. Administracja dla repatriantów – wspólnie stworzymy lepsze prawo nr POWR.02.16.00-00-0003/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i trwać będzie do 31 grudnia 2016 r. Budżet projektu wynosi 409.818,96 zł.