Poznaj projekty

Lista realizowanych projektów w ramach Działania 2.16 PO WER:

Projekt pn. Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym

 

Projekt pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ "Solidarność" umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych z zakresu prawa pracy oraz obejmujące rynek pracy.

 

Projekt pn. Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów

 

Projekt pn. Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s oraz Partnerów Społecznych w woj. lubelskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim

 

Projekt pn. Pracownia Liderów NGO's

 

Projekt pn. Aktywnie w tworzeniu prawa!

 

Projekt pn. Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej

 

Projekt pn. Lex pro bono communi - monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego

 

Projekt pn. Obywatelska Analiza Prawa

 

Projekt pn. Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych

 

Projekt pn. Otwartepaństwo.pl

 

Projekt pn. Watchdog samorządu gospodarczego - monitorowanie prawa

 

Projekt pn. Na straży dobrego prawa

 

Projekt pn. Prowadzenie przez NSZZ "Solidarność" działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy

 

Projekt pn. Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji

 

Projekt pn. Wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie monitorowania zmian w prawie gospodarczym w Konfederacji Lewiatan

 

Projekt pn. Sieć monitoringu prawa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

 

Projekt pn.  Administracja dla repatriantów – wspólnie stworzymy lepsze prawo

 

Projekt pn.  Akademia Oceny Wpływu Regulacji

 

Projekt pn. Lepsze Prawo

 

Projekt pn. Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła

 

Projekt pn. WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ  - podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

Projekt pn. Suweren konsultuje – dobre prawo buduje

 

Projekt pn. Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa

 

Projekt pn. Organizacje stanowią prawo

 

Projekt pn. Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa

 

Projekt pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego

 

Projekt pn. Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa

 

Projekt pn. Chcemy mieć wpływ! Wysokie kompetencje partnerów społecznych i organizacji pozarządowych - kroku ku bardziej inkluzywnym procesom stanowienia prawa

 

Projekt pn. Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa.

 

Projekt pn. Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla Organizacji Pozarządowych

 

Projekt pn. Profesjonalne i kompetentne kadry = skuteczne związki zawodowe

 

Projekt pn. Efektywne NGO i Izby Gospodarcze

 

Projekt pn. WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!

 

Projekt pn. Skuteczna partycypacja publiczna NGO

 

Projekt pn. Pracownia Liderów Prawa

 

Projekt pn. Człowiek najlepsza inwestycja

 

Projekt pn. Kompetentne kadry związkowe województwa łódzkiego

 

Projekt pn. Partnerstwo Publiczno-Prywatne- szkolenia eksperckie „szyte na miarę”      

 

Projekt pn. Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds. stanowienia prawa    

 

Projekt pn. Konsultacje +

 

Projekt pn. Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze

                                                   

Projekt pn. Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis)