Polityka prywatności serwisu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) szanuje prywatność Pani/Pana jako użytkownika serwisu „www.efs.kprm.gov.pl”, zwanego dalej serwisem. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności serwisu.

 1. Korzystając z serwisu akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki prywatności serwisu.
 2. Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania:
  • informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie,
  • informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.:
   • informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,
   • pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, smartfon).
 3. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:
  • administrowania serwerami i serwisem,
  • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu,
  • zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług,
  • celów statystycznych.
 4. Pliki „cookies” służą do realizacji następujących celów: Pliki „cookies” mogą zawierać informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu.
  • ułatwienia Pani/Panu korzystania z serwisu i dopasowania go do Pani/Pana potrzeb,
  • zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji,
  • tworzenia statystyk serwisu, które umożliwią poznanie oczekiwań użytkowników i rozwój serwisu tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. analizując zapytania z wyszukiwarek).
 5. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” na Pani/Pana urządzeniu.
 6. Posiada Pani/Pan możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu. Wyłączenie przechowywania plików „cookies” może spowodować, że niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.
 7. Przy korzystaniu z serwisu część danych o Pani/Panu może być automatycznie zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów  zewnętrznych, z których korzysta KPRM. Do celów statystycznych KPRM korzysta z narzędzia Google Analytics, działającego w oparciu o własne pliki „cookies”. Polecamy zapoznanie się z Polityką prywatności Google Analytics. Dodatkowo wykorzystywane są: wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, mapy Google Maps, filmy z serwisu Youtube.
 8. KPRM dokłada należytej staranności, aby chronić Pani/Pana dane w związku z korzystaniem z serwisu. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych, z usług których korzysta KPRM, lub serwisów, do których zamieszcza linki. Zachęcamy więc do zapoznania się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.
 9. KPRM, mając świadomość ponoszonej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych powierzonych nam przez Panią/Pana, traktuje kwestie bezpieczeństwa z najwyższą starannością, dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu KPRM stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do serwerów i serwisu oraz rozwiązania kryptograficzne. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności serwisu.
 10. KPRM jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu, z wyłączeniem danych zbieranych przez podmiot zewnętrzne, o których mowa w pkt 7 i 8.
 11. KPRM przetwarzając Pani/Pana dane przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
 12. Dane osobowe zbierane w sposób automatyczny, o których mowa w pkt 3, przetwarzane są w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (w tym w związku z wymogami określonymi w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).
 13. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego zadania.
 14. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych w związku ze świadczeniem usług na rzecz KPRM.
 15. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 16. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu.
 17. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany w pkt. 19, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).
 18. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych:
  • administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD [at] kprm [dot] gov [dot] pl,
  • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD [at] kprm [dot] gov [dot] pl.
 20. W przypadku zmiany Polityki prywatności serwisu, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na poniższej podstronie.