Wiadomości

 • 07.09.2023
  21 sierpnia 2023 r. Instytucja Pośrednicząca zakończyła nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr FERS.04.06-IP.04-001/23 pn. Rozwój dialogu obywatelskiego poprzez zwiększenie udziału NGO w procesie stanowienia prawa oraz współkreowaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych w obszarach ich działalności z wykorzystaniem gamy narzędzi partycypacji społecznej oraz wzmocnienie ich potencjału do działań rzeczniczych i strażniczych (typu watchdog). W ramach zakończonego naboru poprawnie złożono 71 projektów na łączną kwotę 117 345 165,93 zł.
 • 28.07.2023
  Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr FERS.04.06-IP.04-001/23 w ramach Działania FERS.04.06 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
 • 28.07.2023
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 04.06 „Rozwój dialogu obywatelskiego”, Działania 04.07 „Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego”, Działania 04.12 „Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy” FERS ogłasza uaktualniony w dniu 28 lipca 2023 r. wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO”.
 • 12.07.2023
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania FERS.04.06 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłasza konkurs nr FERS.04.06-IP.04-001/23, przedmiotem którego jest wybór wniosków do dofinansowania w zakresie rozwoju dialogu obywatelskiego poprzez zwiększenie udziału NGO w procesie stanowienia prawa oraz współkreowaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych w obszarach ich działalności z wykorzystaniem gamy narzędzi partycypacji społecznej oraz wzmocnienie ich potencjału do działań rzeczniczych i strażniczych (typu watchdog). Więcej informacji znajdą państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/aktualne-nabory-wnioskow.
 • 05.07.2023
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do składania ofert w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej dotyczącej przygotowania zakresu merytorycznego i przeprowadzenia dwóch wykładów w formie on-line na temat przygotowania wniosków o dofinansowanie i zasad realizacji projektów w perspektywie finansowej Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie z procedurą rozeznania rynku, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamówienie będzie finansowane ze środków projektu Pomocy technicznej PO WER dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na lata 2021-2022 (środki na 2023 r).
 • 30.05.2023
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.06, 4.07 oraz 4.12 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO”
 • 30.05.2023
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 04.06 „Rozwój dialogu obywatelskiego”, Działania 04.07 „Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego”, Działania 04.12 „Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy” FERS ogłasza listę kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO”.
 • 17.05.2023
  Instytucja Pośrednicząca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza Państwa do udziału w badaniu, którego celem jest określenie maksymalnej ceny rynkowej szkoleń, warsztatów i mentoringu dla działań realizowanych w projektach dofinansowanych przez Instytucję Pośredniczącą w KPRM w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Informacje dotyczące zakresu szkoleń, grupy docelowej i ogólnych wymagań, znajdziecie Państwo w załączniku: „Formularz badania stawek cenowych”. Aby wziąć udział w badaniu, prosimy o przesłanie do 24 maja br. wypełnionego formularza w postaci skanu na adres email: efs@kprm.gov.pl.
 • 04.04.2023
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP FERS) dla: Działania 04.06 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), pn. Rozwój dialogu obywatelskiego, Działania 04.07 FERS, pn. Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego, Działania 04.12 FERS, pn. Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO” do oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach tych Działań.
 • 28.03.2023
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ponownie jako Instytucja Pośrednicząca, tym razem w systemie wdrażania Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
 • 30.09.2022
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ponownie zaprasza do składania oferty dotyczącej opracowania w wersji elektronicznej publikacji – broszury podsumowującej wdrażanie projektów przez IP w KPRM w ramach Działania 2.16 PO WER
 • 30.09.2022
  13 września 2022 r. Pan Minister Grzegorz Puda zatwierdził 28. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia
 • 07.09.2022
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ponownie zaprasza do składania oferty dotyczącej opracowania w wersji elektronicznej publikacji – broszury podsumowującej wdrażanie projektów przez IP w KPRM w ramach Działania 2.16 PO WER
 • 18.08.2022
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do składania oferty dotyczącej opracowania w wersji elektronicznej publikacji – broszury podsumowującej wdrażanie projektów przez IP w KPRM w ramach Działania 2.16 PO WER
 • 11.08.2022
  W dniach 7-9 października br., wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zapraszamy na IX edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
 • 11.08.2022
  Chcesz miło i kreatywnie spędzić czas z rodziną? Dobrze trafiłeś! Nadchodzi IX. edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). To największa impreza poświęcona tematyce Funduszy Europejskich w Polsce – bądź na niej razem z nami!
 • 02.08.2022
  Już od wielu lat żyjemy z Funduszami Europejskimi. To nasi dobrzy znajomi. Spotykają się z nami w domu, szkole, pracy, na basenie czy kursie salsy. Są też w pociągu, parku, filharmonii, przychodni i cukierni Pani Zosi, gdzie kupujemy całą rodziną nasze ulubione ciastka.
 • 05.05.2022
  Zapraszamy do lektury publikacji pt. „Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów w latach 2004-2020”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od wielu lat prowadzi systematyczne badania nad oddziaływaniem polityki spójności na rozwój kraju i poszczególnych województw.
 • 01.03.2022
  Instytucja Pośrednicząca PO WER w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaprasza Państwa do składania ofert na przeprowadzenie 5 kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 • 28.01.2022
  W związku z pozytywna oceną merytoryczną, wybraliśmy do dofinansowania 2 projekty pozakonkursowe.

Strony