Wiadomości

 • 09.09.2019
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do składania oferty dotyczącej wykonania i dostawy kalendarzy na 2020 r. Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla IP w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 2019 r., w części dotyczącej „Informacji i promocji”.
 • 04.09.2019
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” PO WER ogłasza listę projektów, które po zakończeniu oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. "Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa".
 • 23.07.2019
  W związku z pozytywną oceną merytoryczną informujemy, że do dofinansowania został wybrany następujący projekt:
 • 28.06.2019
  Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń do II edycji #RoadTripProject
 • 25.06.2019
  W związku z pozytywną oceną merytoryczną informujemy, że do dofinansowania zostały wybrane następujące projekty:
 • 17.06.2019
  Prawie 100 osób reprezentujących lokalne i ogólnopolskie organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz administrację państwową wzięło udział 13 czerwca br. w konferencji "Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020". Zorganizowane w KPRM wydarzenie poświęcone było m.in. podsumowaniu dotychczasowych efektów wdrażania Działania 2.16 PO WER przez Instytucję Pośredniczącą KPRM oraz omówieniu planów ogłoszenia nowych naborów wniosków w drugiej połowie perspektywy finansowej 2014-2020.
 • 14.06.2019
  Prawie 100 osób reprezentujących lokalne i ogólnopolskie organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz administrację państwową wzięło udział 13 czerwca br. w konferencji pt. Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zorganizowane w KPRM wydarzenie poświęcone było m.in. podsumowaniu dotychczasowych efektów wdrażania Działania 2.16 PO WER przez Instytucję Pośredniczącą KPRM oraz omówieniu planów ogłoszenia nowych naborów wniosków w drugiej połowie perspektywy finansowej 2014-2020.
 • 06.06.2019
  Do 10 czerwca (poniedziałek) wydłużamy termin na przesyłanie zgłoszeń na konferencję "Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020".
 • 03.06.2019
  W ubiegły piątek zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19. Otrzymaliśmy od Państwa 28 wniosków na łączną kwotę 32 412 513,54 zł, za które bardzo dziękujemy!
 • 21.05.2019
  Zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym dotyczącym konkursu POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który odbędzie się 28 maja 2019 r.
 • 16.05.2019
  Komunikatem z dn. 16 maja 2019 r. Instytucja Pośrednicząca uzupełniła Regulamin konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa . Wprowadzona modyfikacja ma charakter uzupełniający i nie pociąga za sobą konieczności wydłużania okresu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, który kończy się 31 maja 2019 r. Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 • 30.04.2019
  Konferencja pt. "Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" organizowana przez Instytucję Pośredniczącą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 czerwca 2019 r.
 • 23.04.2019
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” PO WER ogłasza uaktualnioną listę kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach ww. Działania.
 • 08.04.2019
  Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. "Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa".
 • 14.03.2019
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa, zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE” do oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach tego Działania.
 • 07.03.2019
  Poniżej publikujemy link, pod którym znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. "Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa".
 • 06.03.2019
  Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w VI edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie: 10-12 maja 2019 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.
 • 01.03.2019
  Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych dotyczących konkursu POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które odbędą się 18-19 marca 2019 r.
 • 28.02.2019
  Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.
 • 14.02.2019
  Zmiany wprowadzone do projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), przyjętego uchwałą nr 168/2018 Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, miały przede wszystkim na celu umożliwienie realizacji działań zaplanowanych w ramach Programu Rządowego Dostępność Plus, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 102/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. Zmiany w PO WER dotyczyły w głównej mierze rozszerzenia zakresu wsparcia o nowe przedsięwzięcia służące realizacji działań wyznaczonych przez Radę Ministrów w Programie Dostępność Plus. Zmiany obejmowały modyfikację istniejących lub wprowadzenie nowych typów operacji, aby umożliwić realizację Programu Dostępność Plus.

Strony