Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s oraz Partnerów Społecznych w woj. lubelskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim

Dnia 7 lutego br. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s oraz Partnerów Społecznych w woj. lubelskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim” nr POWR.02.16.00-00-0028/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Fundację "Biznes i Prawo” i trwać będzie do 30 listopada 2020 r. Budżet projektu wynosi 1 981 584,00 zł.