Aktywnie w tworzeniu prawa!

Dnia 7 lutego br. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Aktywnie w tworzeniu prawa!” nr POWR.02.16.00-00-0006/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Federację Stowarzyszeń "Amazonki" i trwać będzie do 30 czerwca 2020 r. Budżet projektu wynosi 1 044 840,00 zł.