Człowiek najlepsza inwestycja

Dnia 27 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Człowieka najlepsza inwestycja nr POWR.02.16.00-00-0013/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Fundację Niepodległości i trwać będzie do 31 października 2018 r. Budżet projektu wynosi 1 284 996,00 zł.