Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów

Dnia 23 stycznia br. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów” nr POWR.02.16.00-00-0020/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Związek Zawodowy Górników w Polsce i trwać będzie do 31 października 2020 r. Budżet projektu wynosi 1 612 136,40 zł.