Efektywne NGO i Izby Gospodarcze

Dnia 13 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Efektywne NGO i Izby Gospodarcze nr POWR.02.16.00-00-0048/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” i trwać będzie do 31 grudnia 2019 r. Budżet projektu wynosi 1 169 040,00 zł.