Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD

Zrealizowany został projekt innowacyjny testujący pod nazwą Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych - iSWORD. Realizowany był od lipca 2010 r. w partnerstwie z Centrum Badań nad Polityką Środowiskową (Freie Universitaet w Berlinie). Projekt miał na celu stworzenie zestawu narzędzi analizy kosztów i korzyści, które pozwolą na uzyskanie ilościowych wyników wykorzystywanych w ocenach Skutków Regulacji i Studiach Wykonalności. Wypracowane narzędzia koncentrują się na obszarach inwestycji infrastrukturalnych (iSWORD Infrastruktura), ochrony zdrowia (iSWORD Zdrowie), polityki emerytalnej (iSWORD Emerytury oraz iSWORD Praca), ochrony środowiska naturalnego (iSWORD Środowisko oraz iSWORD Bioróżnorodność).

Z powstałymi narzędziami można się zapoznać na stronie www.isword.pl
Aplikacja działa na bazie programu excel i jest dostępna wraz z podręcznikami (także w wersji multimedialnej).
Zapraszamy do korzystania.