Kompetentne kadry związkowe województwa łódzkiego

Dnia 26 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Kompetentne kadry związkowe województwa łódzkiego nr POWR.02.16.00-00-0046/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Rada OPZZ Województwa Łódzkiego i trwać będzie do 30 września 2019 r. Budżet projektu wynosi 869 421,25 zł.