Lista projektów PO WER

Pod adresem https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/lista-projektow/ publikujemy listę projektów dofinansowanych ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Lista zawiera dane dotyczące przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych oraz firm, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.