Ministerstwa Uczące Się (MUS)

Zakończona została realizacja projektu innowacyjnego testującego pn. Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach. Projekt został zrealizowany w partnerstwie Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej).

 

Rezultatem projektu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu praktycznego wspierania mechanizmów uczenia się w polskich ministerstwach, czyli wzmocnienia mechanizmów uczenia się kluczowych dla uprawiania efektywnych polityk publicznych „opartych na dowodach”. Tym samym jest pierwszym w skali europejskiej, całościowym wsparciem dla instytucji publicznych w wykorzystywaniu doświadczeń i wiedzy do skuteczniejszego wykonywania zadań publicznych. Doświadczenia i metody wdrożenia wypracowanych narzędzi zawarto w przyjaznych poradnikach zawierających zestaw gotowych narzędzi, procedur i praktyk, stanowiących kompleksowe wsparcie umożliwiające samodzielne wdrożenie modelu MUS na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu, bez potrzeby angażowania kosztownego wsparcia profesjonalnych firm doradczych.

 

Do trwałości projektu na szerszą, systemową skalę przyczyniają się działania upowszechniające, edukacyjne i promocyjne, prowadzone m.in. wśród słuchaczy stacjonarnych cyklów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 

Więcej informacji nt. produktów zakończonego projektu MUS (łącznie z ich wersjami elektronicznymi do nieodpłatnego ściągnięcia i wykorzystania) znajdą Państwo na stronie mus.edu.pl.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest właścicielem majątkowych praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach przedmiotowego projektu i w przypadku odpowiednio uzasadnionego wniosku może udzielić nieodpłatnej niewyłącznej licencji do ich wykorzystania.

 

 

Zapraszamy do korzystania.