Ministerstwa Uczące Się (MUS) – 2 Publikacje

Publikacje serii wydawniczej MUS tom I pt. "Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej” oraz tom II pt. "Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe."

W ramach projektu konkursowego Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach zostały wydane publikacje pt.Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej” i  "Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe."

Tom I podnosi niezwykle istotny problem doskonalenia działań organizacji publicznych poprzez ciągłe uczenie się. Dostarcza syntetycznego i profesjonalnie opracowanego przeglądu krajowej i międzynarodowej literatury tematu. Co więcej, studium zostało oparte na szeroko zakrojonych badaniach empirycznych prowadzonych w czterech polskich minister­stwach oraz w instytucjach publicznych dwunastu krajów OECD. Natomiast tom II wnosi dużo nie tylko do praktyki, lecz także do nauki w obszarze zarządzania wiedzą.

Publikacje polecamy wszystkim zainteresowanym tą tematyką, jak również kadrze menedżerskiej w administracji publicznej, dla której może być inspiracją do wdrażania usprawnień. Co więcej, część opisanych dobrych praktyk ma na tyle uniwersalny charakter, że może służyć jako inspiracja dla organizacji biznesowych.

Zapraszamy do lektury.