Na straży dobrego prawa

Dnia 27 czerwca br. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Na straży dobrego prawa” nr POWR.02.16.00-00-0065/17-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Zrzeszenie Prawników Polskich, oddział w Warszawie, i trwać będzie do 30 listopada 2020 r. Budżet projektu wynosi 655 350,00 zł.