Organizacje stanowią prawo

Dnia 6 października 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Organizacje stanowią prawo nr POWR.02.16.00-00-0054/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Kujawsko – Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i trwać będzie do 30 września 2020 r. Budżet projektu wynosi 1 071 700,80 zł.