Partnerstwo Publiczno-Prywatne- szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych

Dnia 26 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Partnerstwo Publiczno – Prywatne – szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych nr POWR.02.16.00-00-0042/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie i trwać będzie do 30 czerwca 2020 r. Budżet projektu wynosi 424 235,00 zł.