Pracownia Liderów Prawa

Dnia 13 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Pracownia Liderów Prawa nr w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych i trwać będzie do 31 grudnia 2019 r. Budżet projektu wynosi 1 087 944,00 zł.