Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zakres wsparcia Programu Wiedza Edukacja Rozwój opiera się na dwóch filarach: poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego (wsparcie osób młodych, szkolnictwie wyższym, innowacjach społecznych, programach mobilności i współpracy ponadnarodowej).

Szczegóły znajdują się w pliku dostępnym do pobrania na dole strony lub pod poniższym linkiem.