Rozwiązania innowacyjne

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są przygotowywane innowacyjne rozwiązania problemów społecznych, tworzone po to, aby bardziej skutecznie odpowiadać na deficyty w różnych obszarach polityk publicznych. Nowe rozwiązania dotyczą następujących obszarów:
  • Dobre rządzenie, na które składają się MODERNIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ oraz ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH
     
  • Zatrudnienie i integracja społeczna, które koncentrują się na problemach związanych z GODZENIEM RÓL ZAWODOWYCH I RODZINNYCH.

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mamy do czynienia z wypracowanymi propozycjami INNOWACJI SPOŁECZNYCH, czyli działań mających na celu rozwiązanie problemów społecznych oraz przyczyniających się do sprawniejszego funkcjonowania instytucji państwowych i polepszenia jakości naszego życia.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w zakładkach.