Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych”

Dnia 30 kwietnia br. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych” nr POWR.02.16.00-00-0070/17-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Stowarzyszenie Ekologiczne ”EKO-UNIA” z siedzibą we Wrocławiu i trwać będzie do 31 grudnia 2019 r. Budżet projektu wynosi 697 872,50 zł.