Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Celem opracowania Strategii dokumentu jest określenie spójnej komunikacji wszystkich działań realizowanych w ramach programu. W komunikację zaangażowane są wszystkie instytucje odpowiedzialne za jego realizację, a przekaz kierowany jest w szczególności do osób i podmiotów mogących skorzystać bezpośrednio i pośrednio ze wsparcia PO WER, ale również do szerokiego grona odbiorców w celu ukazania i podkreślenia pozytywnych zmian jakie fundusze europejskie powodują w życiu mieszkańców Polski.

Szczegóły znajdują się w pliku dostępnym do pobrania na dole strony lub pod poniższym linkiem.