WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ - podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Dnia 12 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. „WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ - podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.” nr POWR.02.16.00-00-0043/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Caritas Diecezji Kieleckiej i trwać będzie do 30 kwietnia 2020 r. Budżet projektu wynosi 432 250,00 zł.