Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa.

Dnia 19 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa nr POWR.02.16.00-00-0039/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Federacje Związków Zawodowych Metalowcy i trwać będzie do 31 grudnia 2018 r. Budżet projektu wynosi 571 800,00 zł.