Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji

Dnia 3 października 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji nr POWR.02.16.00-00-0053/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców i trwać będzie do 31 marca 2019 r. Budżet projektu wynosi 509 915,59 zł.