Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze

Dnia 17 listopada 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze nr POWR.02.16.00-00-0002/16-01w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundację Rzecznik Praw Rodziców i trwać będzie do 31 października 2018 r. Budżet projektu wynosi 2 512 916,06 zł.