Aktualizacja zasad oznakowania projektów PO WER

07.12.2017
Informacja na temat aktualizacji zasad oznakowania projektów PO WER: http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/