Animacja na temat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

12.02.2018
Animacja przedstawia Program Wiedza Edukacja Rozwój. Dowiadujemy się, kto może z niego skorzystać a także, jakie daje on możliwości. Z programu mogą skorzystać m.in. osoby młode, firmy i ich pracownicy, uczniowie i studenci, szkoły i uczelnie, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, podmioty ekonomii społecznej, instytucje ochrony zdrowia i wiele innych.

Link do filmu znajdziesz tutaj