Decyzja o wyborze projektów do dofinansowania

25.06.2019
W związku z pozytywną oceną merytoryczną informujemy, że do dofinansowania zostały wybrane następujące projekty:

 

L.p. Nazwa projektu wybranego do dofinansowania Nazwa wnioskodawcy

Kwota przyznanego dofinansowania

Kwota całkowita projektu Data wybrania projektów do dofinansowania Przewidywany czas realizacji
1 Współpraca na rzecz dostępności - szkolenia dla koordynatorów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 5 400 000,00 zł 5 400 000,00 zł 21.06.2019 r.

od:

2019-07-31

do:

2021-09-30

2 Przyjazny urząd - szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2 700 000,00 zł 2 700 000,00 zł 21.06.2019 r.

od:

2019-07-01

do:

2021-09-30