Decyzja o wyborze projektu do dofinansowania

23.07.2019
W związku z pozytywną oceną merytoryczną informujemy, że do dofinansowania został wybrany następujący projekt:

L.p.

Nazwa projektu wybranego do dofinansowania

Nazwa wnioskodawcy

Kwota przyznanego dofinansowania

Kwota całkowita projektu

Data wybrania projektów do dofinansowania

Przewidywany czas realizacji

1.

Procedury bez barier

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

7 100 000,00 zł

7 100 000,00 zł

15.07.2019 r.

od:

2019-07-31

do:

2022-06-30