Dofinansowanie projektu pozakonkursowego Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

01.02.2018
W dniu 23 stycznia br. został wybrany do dofinansowania projekt pozakonkursowy Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis), realizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Budżet projektu oraz kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1 608 463,20 zł. Projekt będzie realizowany od 1 lutego 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.