Informacja dotycząca naboru nr POWR.02.16.00–IP.06–00–014/20 oraz nr POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20

02.09.2020
Planowany termin rozstrzygnięcia naborów:

- nr POWR.02.16.00–IP.06–00–014 /20 pn. "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych" oraz 

- nr P0WR.02.16.00-IP.06-00-015/20 pn. "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności"

zostaje przesunięty na przełom września i października br. 

Opóźnienie wynika ze stanu epidemii, utrudniającego organizację procesu oceny oraz z wydłużenia terminu na składanie wniosków w ramach konkursu nr P0WR.02.16.00-IP.06-00-014/20.