Informacja dotycząca naboru nr POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20

13.03.2020
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w naszym kraju utrudniona jest organizacja spotkań Komisji Oceniającej Projekty. W związku z powyższym informujemy, że przedłuży się proces oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20 pn. "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności". Może to wpłynąć na przesunięcie określonego w regulaminie terminu rozstrzygnięcia naboru.