Informacja na temat konkursu pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym

18.11.2016
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że konkurs pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym zostanie ogłoszony do końca bieżącego roku. Aktualnie trwają prace nad weryfikacją formalno-prawną Regulaminu przedmiotowego konkursu przez służby prawne KPRM.