Informacja o częściowym zawieszeniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”

17.01.2022
16 grudnia 2021 r., Pan Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, podpisał „Informację o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” („Wytyczne”).

Dokument ten znajdą Państwo na Portalu Funduszy Europejskich:

Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Informacja ta, zastępuje dotychczasową informację obowiązującą do 31 grudnia 2021 r.

Zakres przepisów, które podlegają zawieszeniu nie zmienił się, wydłużono natomiast okres obowiązywania zawieszenia wybranych przepisów Wytycznych - do 31 grudnia 2022 r.