Informacja o ocenie wniosku

15.06.2016
W dniu 3 czerwca 2016 r. został zakończony proces oceny wniosku o dofinansowanie projektu pn. Akademia Oceny Wpływu Regulacji, którego beneficjentem jest Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tym samym projekt został wybrany do dofinansowania. Czas trwania projektu: do 31 grudnia 2018 r. Budżet projektu: 3.846.750 zł.